Bestuur

Voorzitter: Pim van Haastrecht

 

Telefoon: 0172-426520 / 06-36197201

e-mail: voorzitter@volleybalhavefun.nl

De taken van de voorzitter zijn:

• Vormt het dagelijks bestuur met de secretaris en de penningmeester
• De voorzitter zit voor tijdens de vergaderingen
• Onderhoudt de contacten buiten de vereniging
• Onderhoudt contact met degene die de PR voor de vereniging doet

Penningmeester: Jelle van Huizen

 

Telefoon: 06-22464983

e-mail: penningmeester@volleybalhavefun.nl

 

De taken van de penningmeester zijn:

• Vormt het dagelijks bestuur met de voorzitter en secretaris
• Zorgt voor een realistische begroting en bewaakt deze
• Stuurt op behoud van een reserve van 10.000 euro voor eventuele calamiteiten
• Controleert en betaalt de inkomende en uitgaande facturen en betalingen
• Begeleidt en beheert de financiën van de commissies
• Zorgt voor de tijdige inning van de contributie
• Zorgt voor overzichtelijke vastlegging
• Zorgt voor controle van de financiën door de kascontrolecommissie
• Zorgt voor een uitgebreid verslag voor de ALV

Secretariaat: Roeli Hoving

 

Telefoon: 06-50508091

e-mail: secretariaat@volleybalhavefun.nl

 

De taken van de secretaris zijn:

• De secretaris vormt samen met de voorzitter en de penningmeester het dagelijks bestuur
• Organiseert en notuleert de vergaderingen
• Verzorgt de in- en uitgaande post
• Archiveert verschillende stukken
• Houdt de ledenadministratie bij
• Zorgt voor het huren van de sportzalen en andere accommodaties
• Schrijft 1x per jaar een algemene ledenvergadering uit en draagt zorg voor een jaarverslag

Commissie Volleybal: Elma

 

Telefoon: 06-15072047

email: volleybal@volleybalhavefun.nl

 

De taken van de commissie volleybal zijn:

• Verzorgt een jaarverslag voor de ALV
• 2x per jaar een overleg met de trainers en contactpersonen van de trainingsgroepen (dit kan ook door regelmatig even individueel te vragen hoe het gaat aan trainers en contactpersonen)
• Onderhoud van het materiaal
• Contact met de gemeente over de sporthal

Commissie Evenementen: Helma Neele

 

 

email: evenementen@volleybalhavefun.nl

De taken van de commissie evenementen zijn:

• Zorgdragen voor een jaarverslag voor de ALV.
• Het streven naar het organiseren van minimaal vier keer per seizoen een toernooi. Het Nieuwjaarstoernooi, het Cocktailtoernooi, het Tussen Mijter en Kerstmutstoernooi en een naar eigen invulling te verzinnen toernooi.
• Streven naar het organiseren van een volleybalweekend (of laten organiseren)
• Streven naar het organiseren van een bedrijventoernooi.