Trainingen

De trainingen voor seizoen 2019-2020 starten op maandag 2 september 2019.De trainingen vinden plaats in de sporthal “De oude wereld” in Alphen aan den Rijn.

Er zijn drie trainingsblokken in de week:

  • de maandagavond van 20:00 – 21:30 uur
  • de woensdagavond van 19:30 – 21:00 uur
  • de woensdagavond van 21:00 – 22:30 uur

Tijdens ieder trainingsblok wordt er gestart met ongeveer een kwartier warming-up en gezamenlijk inspelen. Daarna wordt er ongeveer een half uur oefeningen gedaan welke door de trainer zijn voorbereid. Als laatste wordt er ongeveer drie kwartier onderling wedstrijdjes gespeeld.

Data geen training

In principe is er iedere week training. Uiteraard zijn ook op deze regel een aantal uitzonderingen (kerst- en zomervakantie en aantal feestdagen). Op de volgende data is er dan ook geen training:

  • Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020
  • Maandag 13 april 2020 (2e paasdag)
  • Maandag 1 juni 2020 (2e pinksterdag)
  • Zomervakantie van 20 juli t/m 30 augustus 2020

Contributie

De contributie bedraagt per seizoen:

  • voor een spelend lid € 90,–
  • een niet-trainend lid € 25,–

Inschrijven

Klik hier voor het inschrijfformulier.

Opzegging

Opzegging kan alleen schriftelijk voor 1 juni en voor 1 december van het lopende kalenderjaar bij het secretariaat.

 

Voor meer informatie over de trainingen kan je terecht bij Elma: volleybal@volleybalhavefun.nl