Trainingen

De trainingen starten op de eerste maandag na de zomerschoolvakantie.
De trainingen vinden plaats in de sporthal “De oude wereld” in Alphen aan den Rijn.

Er zijn drie trainingsblokken in de week:

  • de maandagavond van 20:00 – 21:30 uur
  • de woensdagavond van 19:30 – 21:00 uur
  • de woensdagavond van 21:00 – 22:30 uur

Tijdens ieder trainingsblok wordt er gestart met ongeveer een kwartier warming-up en gezamenlijk inspelen. Daarna wordt er ongeveer een half uur oefeningen gedaan welke door de trainer zijn voorbereid. Als laatste wordt er ongeveer drie kwartier onderling wedstrijdjes gespeeld.

Data geen training

In principe zijn er iedere week trainingen. Uiteraard zijn ook op deze regel een aantal uitzonderingen. Deze staan hieronder.

  • Kerstschoolvakantie
  • Tweede paasdag
  • Koningsdag
  • Tweede pinksterdag
  • Zomerschoolvakantie

Contributie

De contributie bedraagt per seizoen:

  • voor een spelend lid € 90,–
  • een niet-trainend lid € 25,–

Inschrijven

Klik hier voor het inschrijfformulier.

Opzegging

Opzegging kan alleen schriftelijk voor 1 juni en voor 1 december van het lopende kalenderjaar bij het secretariaat.

 

Voor meer informatie over de trainingen kan je terecht bij Richard: volleybal@volleybalhavefun.nl