Reglement

Recreatieve competitie

Reglement Competitie Have Fun

Het doel van dit reglement is om een zo eerlijk mogelijke competitie te garanderen, zonder het recreatieve van de vereniging uit het oog te verliezen. Dit alles met in ons achterhoofd de Have Fun gedachte.

 1. De HF competitie bestaat bij voorkeur uit 16 teams. Bij aanmelding van méér teams geldt dat de reeds deelnemende teams wederom mee kunnen doen indien zij zich hebben ingeschreven vóór de opgegeven deadline van inschrijving. Nieuwe teams worden in volgende van inschrijfdatum toegelaten. Bij minder dan 16 teams stelt de competitieleiding een andere poule indeling samen naar gelang het aantal en rekening houdend met de sterkte van de teams.
 2. De competitieleiding kan besluiten het aantal teams met ingang van de tweede helft van de competitie te wijzigen als zich één of meerdere teams tussentijds aanmelden. Andersom kan dit ook aan de orde zijn als onverhoopt een team uitvalt.
 3. Er wordt gespeeld volgens de geldende Nevobo regels, echter met maar 1 time out per team per set. In de 5e set is er geen time out toegestaan.
 4. Er worden per wedstrijd minimaal 4 sets gespeeld.
 5. Het aantal wedstrijdpunten is bepalend voor de stand. Bij gelijk aantal wedstrijdpunten bepaalt het aantal setpunten de stand. Is dit ook gelijk dan bepaalt, in afwijking van de Nevobo regels, het onderlinge resultaat de stand. De wedstrijdpunten worden als volgt toegekend:Eindstand, Wedstrijdpunten

  Uitslag 4-0 = 5-0 punten
  Uitslag 3-1 = 4-1 punten
  Uitslag 3-2 = 3-2 punten
  Uitslag 2-3 = 2-3 punten
  Uitslag 1-3 = 1-4 punten
  Uitslag 0-4 = 0-5 punten

 6. De competitie kent een “gemengd karakter”. Een team van 6 personen moet minimaal uit 2 dames bestaan, bij een opstelling van 5 personen minimaal 1 dame. Wanneer een team niet compleet is dwz 4 of minder of 5 heren zonder dame wordt deze wedstrijd 15 min. na aanvangstijd als verloren beschouwd (wedstrijd uitslag 4-0) ten nadele van het team dat niet compleet is, welke ook 5 wedstrijdpunten in mindering krijgen.
 7. Bij inschrijving dient elk team een inschrijfformulier in te leveren. De spelers op het inschrijfformulier maken deel uit van het team. De teamsamenstelling kan gedurende het seizoen alleen worden gewijzigd in overleg met de competitieleiding. Bij een incompleet team (ontstaan door oprichting of blessures) kunnen spelers toetreden die op de reservelijst staan. De reservelijst bestaat uitsluitend uit HF leden.
 8. Het idee achter het vastleggen van de spelers op het inschrijfformulier is dat zij gedurende het hele jaar als team deelnemen. Het is niet de bedoeling om vooral bovengemiddelde spelers op het inschrijfformulier te zetten en deze slechts enkele keren deel te laten nemen.
 9. Als een team incompleet is (minder dan 6 spelers of minder dan twee dames) mag er iemand van de reservelijst of van een ander team worden ingezet, met een maximum van twee invallers. Wanneer je met twee invallers speelt mag dat met max. 1 heer zijn. Speel je met meer dan twee invallers of foutieve invallers, krijg je 5 wedstrijdpunten in mindering. Op de avond kan je wel gewoon spelen, maar de competitieleiding beslist of de wedstrijd moet worden overgespeeld. De behaalde wedstrijdpunten die het team haalt wat niet in gebreke is gebleven blijven staan. Tenzij de competitieleiding beslist de wedstrijd over te laten spelen worden de in deze wedstrijd behaalde wedstrijdpunten opgeteld bij het saldo. Het team wat in gebreke is gebleven krijgt, ongeacht de uitslag, 0 wedstrijdpunten voor de wedstrijd en een vermindering van 5 wedstrijdpunten.
 10. Op de reservelijst worden invallers voor het gehele seizoen ingedeeld naar poule A/B en C/D. Ook zal worden aangegeven of het gaat om een Nevobo speler.Het invallen in een team is alleen toegestaan wanneer:
  1. de invaller/ster is ingeschreven als deelnemer aan de competitie of op de reservelijst staat;
  2. de invaller/ster uit een ander team in een lagere poule komt. Op het moment dat jouw team in de “laagste” poule speelt mag je ook een invaller uit die poule kiezen;
  3. de invaller/ster op de reservelijst staat in een lagere of dezelfde poule;

  Naast dat de invaller/ster moet voldoen aan 1 van bovenstaande eisen (zoals genoemd in punt 10) moeten ook beide teams vooraf akkoord geven om een invaller/ster in te zetten.

 11. Het is toegestaan dat 1 “Nevobo speler” (maximaal 1e klasse) deel uitmaakt van een team. Een Nevobo speler is iemand die traint en/of speelt bij een andere volleybalvereniging die deelneemt aan de NeVoBo-competitie.
 12. De competitieleiding maakt in overleg met het bestuur en voorafgaand aan het seizoen bekend wat de kosten zijn voor deelname aan de volleybalcompetitie. Have Fun teams krijgen een korting op het inschrijfgeld. Een Have Fun team bestaat uitsluitend uit Have Fun leden, spelend of niet spelend. Wanneer tijdens de competitie een niet Have Fun lid gaat spelen of zijn lidmaatschap opzegt, dient het resterende bedrag alsnog te worden voldaan.
 13.  De wedstrijden “vroeg”en “laat” beginnen om respectievelijk 19.45 uur en 21.15 uur. Het opzetten van de velden en het inspelen voor de wedstrijd “vroeg” dient vóór die tijd plaats te vinden. Voor ieder team wordt gezocht naar een gelijke verdeling over de wedstrijden “vroeg” en “laat”.
 14. Wanneer een team meer dan 10 minuten na aanvangstijd van de wedstrijd verschijnt, zal de eerste set verloren zijn. Hierdoor begint men de wedstrijd feitelijk met de tweede set.
 15. De teams zijn verplicht om gedurende de competitie een scheidsrechter en teller te leveren. Het niet op komen dagen van een scheidsrechter en teller wordt bestraft met een reductie van 5 wedstrijdpunten.
 16. Op de wedstrijdavonden is een zaalwacht aanwezig. De functie van zaalwacht is bedoeld om een duidelijk aanspreekpunt per avond te hebben voor de spelende teams. De zaalwacht zorgt tevens voor de ballen, fluitjes, telbord en wedstrijdbriefjes. Op het wedstrijdschema staat aangegeven wie zaalwacht heeft.
 17. Op het wedstrijdschema is aangegeven welke teams verantwoordelijk zijn voor het opzetten en afbreken van de velden.
 18. Suggesties en opmerkingen zijn altijd welkom bij de competitieleiding. Bij onduidelijkheden of verschillen van inzicht beslist de competitieleiding.

Reglement is opgesteld januari 2014 & laatst bijgewerkt mei 2020

Have Fun tip voor scheidsrechters:

Af en toe is het lastig om de juiste beslissingen “op de bok” te nemen, zeker wanneer het spannend wordt. Probeer consequent te zijn, neem een beslissing in lijn met wat je ziet en geef “dubbel” als je twijfelt of niet goed hebt kunnen gezien.

Ondersteun Have Fun met Sponsorkliks